Home

The Work door Joop Teggelove

De op deze website vermelde workshops, privé-sessies en inquirycircles “the Work of Byron Katie” worden gegeven door Joop Teggelove. Incidenteel samen met andere door Katie opgeleide coaches.