Wie is Byron Katie?

Wie is Byron Katie?

Byron Kathleen Reid een Amerikaanse vrouw, inmiddels beter bekend als Byron Katie, werd geboren in 1943 en is de grondlegger van The Work.
Zoals zo velen in Barstow – Californië leefde ze een “normaal” leven en was ze succesvol bezig in onroerend goed.

Ze was voor de 2e keer getrouwd, had drie kinderen, ’n mooi huis en geen geldzorgen. Op ’n gegeven ogenblik ging het mis in haar leven.Ruim zeven jaren was ze zo depressief, dat ze nauwelijks meer buiten kwam en alleen nog maar op bed lag. Haar drie kinderen verwaarloosde ze emotioneel en soms ging ze zelfs over tot fysiek geweld.Ze was in een sterk neerwaartse spiraal van wantrouwen en wanhoop terechtgekomen. Alcohol en te veel voedsel tot zich nemen leken haar enige uitweg en op een gegeven ogenblik woog ze meer dan honderd kilo. Ze was thuis niet meer te hanteren en haar man, die inmiddels meerdere hartinfarcten had overleeft, zag zich genoodzaakt haar op te laten nemen. Haar medebewoners in het opvangtehuis waren zo bang voor haar agressie, dat de directie zich genoodzaakt zag Byron Katie apart te plaatsen.Het leven dat zo simpel kan zijn als je het begrijpt, was ’n nachtmerrie voor Katie en ze beleefde heel wat momenten, waarin ze dacht beter dood te kunnen zijn.Ze voelde zich ellendig, had zelfmoordneigingen, leed aan pleinvrees en achtervolgingswaanzin. En het was in dit kamertje, dat Byron Katie op een februari-ochtend in 1986, liggend op de grond en ’n kakkerlak op haar voet, in een totaal nieuwe bewustzijnstoestand wakker werd.

Van de ene op de andere dag was Katie’s leven veranderd. Er was een einde gekomen aan al haar pijn en vertwijfeling. Liefde was al wat er was. Katie, die tot dan nooit spiritueel bezig geweest was, werd van toen af aan een voorbeeld voor haar directe omgeving.

Kennissen en dorpsgenoten deden een beroep op haar en het duurde niet lang tot ze bijeenkomsten ging leiden. Eerst bij mensen thuis, maar weldra werden de zaaltjes zalen en tegenwoordig houdt Katie lezingen en workshops over heel de wereld. Niet alleen daar, maar ook op scholen, inrichtingen en gevangenissen. The Work is niet gelieerd aan enige religie, sekte of therapie. Het is ’n methode ontstaan vanuit Katie’s eigen levensgeschiedenis. Om de methode wereldwijd te verspreiden leidt Katie in alle werelddelen mensen op in haar “School for The Work” . Ik mocht een van hun zijn en daar ben ik nog dagelijks blij om.